Paru-Paro (Madreng Japayuki)

Sep 29, 2005

Bata pa lang ay pangarap na ni Jophie na maging isang madre. Hangang sa lumaki siya ay hindi pa rin nawawala ang kanyang ambisyon na maglingkod sa diyos subalit tutol ang kanyang ina sa bokasyong gusto niyang pasukin pero nagpumilit pa rin siya ngunit na-realize din na mas kailangan siya ng kanyang pamilya kaya't lumabas din siya ng kumbento. Dahil sa kahirapan nagpunta sa Japan si Jophie at sa kanyang pagbabalik ay napakalaki ng kanyang pagbabago sa buo niyang pagkatao. Naging wild siya at tinalikuran niya ang diyos na dati rati ay kanyang sinasamba. Samantala di naglaon ay muling nagbalik-loob sa diyos si Jophie at kanyang na-realize na hindi siya iniwan ng panginoon kundi siya ang tumalikod dito.

MMK VIDEOS

MMK25: Regional Story Gathering in Zambales

Read more

MMK25: Regional Story Gathering in Cebu

Read more

MMK25: Regional Story Gathering in Bataan

Read more

MMK25: Regional Story Gathering in Pampanga

Read more

#MMKLifeMomentsMadrid: Mayette Calderon & Ofelia Santos

Read more

OTHER EPISODES

Apr 30, 2011

Tsinelas (Walking Siblings)

May 1, 2010

Headband (SampaGayta)

Nov 18, 2004

“Kutsilyo” (Myra Manibog)

Jul 21, 1993

Music Box

Aug 16, 2014

Red Envelope

VIEW ALL