“Piyesa” (George Canseco)

Nov 25, 2004

Madaling napasagot ni Flora si George na natuloy rin sa kanilang pagpapakasal sa kabila ng kahirapan. Madaming pinasok na trabaho si George bago natupad ang pangarap na makilala ang kanyang mga kanta. Nagkaroon ng pagsubok sa pagsasama ng mag-asawa nang dumating sa buhay ni George si Vicky. Natakot si George na mawala ang kanyang pamilya kaya humingi ng tawad sa asawa at pinunan ang mga pagkukulang rito.

MMK VIDEOS

MMK25: Regional Story Gathering in Zambales

Read more

MMK25: Regional Story Gathering in Cebu

Read more

MMK25: Regional Story Gathering in Bataan

Read more

MMK25: Regional Story Gathering in Pampanga

Read more

#MMKLifeMomentsMadrid: Mayette Calderon & Ofelia Santos

Read more

OTHER EPISODES

Sep 28, 2013

Elevator (Elevator Girl)

Jul 29, 1999

Kape

Nov 9, 2013

Singsing (Forbidden Love)

Nov 21, 2009

Bangka (Nanay Curing 1)

Aug 16, 2008

Doll House (No Permanent Address)

VIEW ALL