“Piyesa” (George Canseco)

Nov 25, 2004

Madaling napasagot ni Flora si George na natuloy rin sa kanilang pagpapakasal sa kabila ng kahirapan. Madaming pinasok na trabaho si George bago natupad ang pangarap na makilala ang kanyang mga kanta. Nagkaroon ng pagsubok sa pagsasama ng mag-asawa nang dumating sa buhay ni George si Vicky. Natakot si George na mawala ang kanyang pamilya kaya humingi ng tawad sa asawa at pinunan ang mga pagkukulang rito.

MMK VIDEOS

MMK25: Regional Story Gathering in Zambales

Read more

MMK25: Regional Story Gathering in Cebu

Read more

MMK25: Regional Story Gathering in Bataan

Read more

MMK25: Regional Story Gathering in Pampanga

Read more

#MMKLifeMomentsMadrid: Mayette Calderon & Ofelia Santos

Read more

OTHER EPISODES

Dec 11, 2003

Aparado

Dec 24, 1998

Family Album

Apr 25, 2008

Botelya (Tondo Boy)

Dec 15, 2018

May-December Love

Aug 25, 2012

Cards (Mala-Magnifico)

VIEW ALL